Grouwster Vlet Club

Wie zijn wij?

De Grouwster Vlet Club is een club van enthousiaste Grouwster Vlet bezitters, die als doel heeft het leggen van contacten en het uitwisselen van ervaringen tussen de Grouwster Vlet vaarders.

De oprichtingsvergadering van de club vond plaats op 17 november 2007 in Grou op initiatief van toenmalige Grouwster Vlet vaarders Henk en Jantje de Wit. Tijdens deze vergadering is het eerste bestuur samengesteld en de evenementencommissie. De eerste activiteit vond plaats in mei 2008 in Grou. Inmiddels is het bestuur en evenementencommissie één team met een wisselende toevoeging van leden die activiteiten mede helpen organiseren.

De Grouwster Vlet is een werf gebouwd schip, ontworpen en gebouwd door Jachtwerf Grouwster Vlet in Grou.

De  Grouwster Vlet Club organiseert (vaar)activiteiten en bijeenkomsten tijdens het vaarseizoen, zoals het voorjaarsevenement met vooraf de ledenvergadering en een nazomerevenement op wisselende locaties.  In de winter wordt een educatief/nautische activiteit georganiseerd. Tijdens deze activiteiten kunt u in een ongedwongen en gezellige sfeer contacten leggen met andere leden van de Grouwster Vlet Club.  Ook wordt er veel kennis en ervaring onderling uitgewisseld.


Via onze site wordt u op de hoogte gehouden van evenementen, aankondigingen en verslagen in woord en beeld en de plannen van de komende evenementen/activiteiten. Tevens vindt u hier een technische en nautische vraagbaak en vaarverhalen ter lering en vermaak.

Onze club kenmerkt zich door het plezier dat we met elkaar hebben. Of zoals een van onze leden het ooit zo goed verwoordde: “het lijkt of we al die tijd gewacht hebben om elkaar te kunnen ontmoeten!” En zo is het; een fijne club mensen van diverse pluimage, die slechts een doel voor ogen heeft: genieten van de Grouwster Vlet, onze gemeenschappelijke deler.

De schippers en hun partners – bij de Grouwster Vlet is lang niet altijd de man de schipper –  delen  een grote liefde voor het varen en vooral voor hun mooie echt Friese boot. Of je er nu mee naar Frankrijk , Duitsland, Denemarken vaart of niet veel verder komt dan Friesland – elke Grouwster Vlet – bezitter is een beetje verliefd op zijn schip. Ook diegenen (en dat zijn er nogal wat) die ooit de moeilijke overstap maakten van zeilboot naar vlet.

Historische en actuele feiten op een rijtje

  • Oprichtingsvergadering Grouwster Vlet Club  (GVC) zaterdag 17 november 2007
  • Bij oprichting meldden zich 45 leden, dit is inmiddels uitgegroeid tot 55 leden
  • Vaststelling Statuten (te vinden op deze site)
  • 1e evenement 1e weekend van mei 2008
  • 1e lustrum 1e weekend van mei in 2013 Trije Hûs in Grou
  • 2e lustrum weekend van 12 mei 2018 Prinsentuin in Leeuwarden
  • 3e lustrum heeft plaats gevonden begin mei 2023 in Grou.

Het blad Motorboot zette de Grouwster Vlet in het zonnetje, dit verhaal kunt u lezen via deze link.

Contact opnemen?
Stuur een mail naar: secretaris@grouwstervletclub.nl.